Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Onze partners
Voor een soepele dagelijkse gang van zaken op de school, werken wij samen met een aantal enthousiaste partners. Deze partners dragen onze school een warm hart toe en ondersteunen ons in het verzorgen van kwalitatief en modern onderwijs.
Samenwerking vervolgonderwijs
Na het verlaten van de basisschool blijven we oud-leerlingen volgen. In januari houden de scholen van voortgezet onderwijs een spreekuur. De leerkracht van groep 8 bespreekt dan de vorderingen van de oud-leerlingen met de leerkrachten van het voorgezet onderwijs. De contacten worden van beide kanten als positief ervaren en we willen dit verder uitbouwen. We vinden het ook leuk als oud-leerlingen met hun rapporten op school komen om deze te laten zien.Van het voorgezet onderwijs krijgen we gedurende 3 jaar achtereen groepsoverzichten van rapportcijfers van oud-leerlingen van onze school. We kunnen door deze gegevens analyseren of onze advisering juist was.
Samenwerking peuterspeelzaal
Er is een nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal, er vindt een goede overdracht plaats als de kinderen bij ons op school komen.