Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 534,9School: 531,9School: 531,9School: 534,6School: 534,6School: 531,9School: 534,6Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 534,6
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De Centrale Eindtoets groep 8 geeft informatie over het niveau van de leerling in relatie tot het overstappen naar een vorm van vervolgonderwijs.
Naast de Centrale Eindtoets wordt de Plaatsingswijzer gebruikt als verwijsindex naar het vervolgonderwijs. Vanaf groep 6 staan hier de Cito halfjaartoetsen ingevuld en geeft deze een indicatie betreffende de keuze voor het vervolgonderwijs.
De leerkracht(en) vanaf groep 6 informeren ouders/verzorgers over de Plaatsingswijzer in het begin van het schooljaar. 
Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Friesland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs te baseren op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.