Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken.  

Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.  

De ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd.  

Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 2,2% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 14,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 31,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 37,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 37,5% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met geen gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2018-2019 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,5% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 37,5% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 37,5% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,5% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Omwille van bescherming van persoonsgegevens is deze informatie niet (volledig) weergegeven.
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 53,6% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.
 
Vergelijkingsgroep: 46,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 17,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 72,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.