Personeelskenmerken
Toelichting van de school
De Ynset kent een zeer betrokken en gemotiveerd onderwijsteam, bestaande uit vijf leerkrachten, een onderwijsassistent en een IB-er. De Ynset maak deel uit van onderwijsteam Nannewiid, bestaande uit drie scholen. Binnen dit team wordt kennis gedeeld, overgedragen en opgedaan. Deze drie teams worden aangestuurd door één directeur. Op iedere school is voor het dagelijks contact met ouders en externen een aanspreekpunt aanwezig. Wij proberen een goede mix te vinden in ons personeelsbestand tussen ervaren en startende leerkrachten. Het team op de Ynset is ervaren en deskundig.
De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Voor Primus/De Basis geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen zoals door de minister toegekend. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school.Het bestuur van Primus/De Basis bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de IB’ers en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!
De gemiddelde leeftijd van het personeel in het onderwijs is relatief hoog. Zeker in Friesland waar we te maken hebben met bevolkingskrimp en een van oudsher sterke rechtspositie van leraren. Leeftijd zegt niet alles. Door een actief beleid houdt Primus/De Basis haar personeel enthousiast en op de hoogte van de meest actuele stand van zaken in het onderwijs. Dat ziet u in onze scholen, maar bijvoorbeeld ook door ons initiatief tot het inrichten van een eLab.
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2019-2020?
Instelling: 50,0% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 35,0% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 7,5% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 7,5% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling De Ynset met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 50-74 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 51,9 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 51,9 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 42,9 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 42,9 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 48,6 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 48,6 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 49,6 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 49,6 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 49,4 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 49,4 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 51,9 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 42,9 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 48,6 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 49,6 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 49,4 jaar.
Hoe is de bemensing van de school in 2019-2020?
Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
Instelling: 4,0 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 4,0 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 4,9 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 4,9 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 3,0 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 3,0 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 3,3 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 3,3 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 3,9 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 3,9 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 4,0 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 4,9 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 3,0 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 3,3 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 3,9 fte beschikbaar in 2015-2016.
 
Instelling
Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de instelling?
4,0
Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld?
0,5
Hoeveel medewerkers heeft de instelling?
9
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2019-2020?
 
Aantal fte
 
Percentage
 
Instelling
 
Instelling
Onderwijzend personeel
3,0
 
75,0%
Direct ondersteunend personeel
1,0
 
25,0%
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2019-2020?
 
Percentage man
Percentage vrouw
Onderwijzend personeel
 
100,0 %
Direct ondersteunend personeel
40,0 %
60,0 %
Totaal
10,0 %
90,0 %
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2019-2020?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 12,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 12,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 11,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 11,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 18,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 18,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 12,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 12,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 13,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 13,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 12,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 11,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 18,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 12,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 13,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.
12,3
Vergelijkingsgroep:
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling De Ynset met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 50-74 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
 
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
50-74 leerlingen
1-49 leerlingen
50-74 leerlingen
50-74 leerlingen