Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2019-2020?
Instelling: 50,0% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 35,0% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 7,5% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 7,5% van het personeel is 15-25 jaar.
Toelichting van de school
De Ynset kent een zeer betrokken en gemotiveerd onderwijsteam, bestaande uit vijf leerkrachten, een onderwijsassistent en een IB-er. De Ynset maak deel uit van onderwijsteam Nannewiid, bestaande uit drie scholen. Binnen dit team wordt kennis gedeeld, overgedragen en opgedaan. Deze drie teams worden aangestuurd door één directeur. Op iedere school is voor het dagelijks contact met ouders en externen een aanspreekpunt aanwezig. Wij proberen een goede mix te vinden in ons personeelsbestand tussen ervaren en startende leerkrachten. Het team op de Ynset is ervaren en deskundig.
De overheid draagt zorg voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Voor Primus/De Basis geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen zoals door de minister toegekend. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school.Het bestuur van Primus/De Basis bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de IB’ers en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen. Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!
De gemiddelde leeftijd van het personeel in het onderwijs is relatief hoog. Zeker in Friesland waar we te maken hebben met bevolkingskrimp en een van oudsher sterke rechtspositie van leraren. Leeftijd zegt niet alles. Door een actief beleid houdt Primus/De Basis haar personeel enthousiast en op de hoogte van de meest actuele stand van zaken in het onderwijs. Dat ziet u in onze scholen, maar bijvoorbeeld ook door ons initiatief tot het inrichten van een eLab.