Voedingsgebied
Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2019-2020?
Gemeente top 3
Voedingsgebied
De Fryske Marren
100%
Toelichting van de school
Het voedingsgebied van een school omvat het gebied waaruit het overgrote deel van de leerlingen afkomstig is of zal zijn.
De prognose voor een basisschool bevat in ieder geval een beschrijving van het voedingsgebied op wijkniveau. Bij het voortgezet onderwijs kan, als het voedingsgebied zich over de gemeentegrens uitstrekt, worden volstaan met een opsomming van de gemeenten die tot het voedingsgebied worden gerekend.