Overstappers
Wat verstaan we onder overstappers?
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van deze school gestart of ze hebben deze school eerder dan einde groep 8 verlaten.
Toelichting van de school
Indien een leerling naar een andere basisschool, een school voor speciaal onderwijs of naar een school voor voortgezet onderwijs vertrekt, nemen de ouders contact op met de directeur van de huidige school. De ouders/verzorgers melden aan de directeur naar welke school het kind zal gaan. De directeur neemt contact op met de nieuwe school om de overschrijving alvast aan te kondigen. De directeur schrijft het kind uit en stuurt het bewijs van uitschrijving naar de gemeente en naar de ontvangende school. Een kopie van het uitschrijfbewijs wordt in het dossier van het kind bewaard.
De directeur informeert de betreffende leerkracht ten aanzien van de overgang naar de andere school en vraagt de leerkracht het onderwijskundige rapport voor de leerling op te stellen. Het onderwijskundig rapport wordt vervolgens ook naar de nieuwe school opgestuurd. Een kopie van het onderwijskundig rapport wordt aan de ouders verstrekt en een kopie wordt in het dossier van de leerling bewaard.
Als uw kind van een andere school komt, zullen we in principe het advies van deze school volgen. Via het onderwijskundig rapport van de vorige school - en zo nodig een gesprek - zal de intern begeleider een advies voor de directeur schrijven, die een beluit tot inschrijving neemt.
Waar gaan de overstappers naartoe in 2018-2019?
BAO
SO
SBO
5 leerlingen
(8,9%)
0 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt van deze school de afgelopen jaren?
School: 1,8% van de leerlingen van deze school in 2018-2019 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2018-2019 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 1,8% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 8,9% van de leerlingen van deze school in 2018-2019 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2018-2019 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 7,3% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 2,4% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 28,8% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 5,9% van de leerlingen van deze school in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep
Waar komen de overstappers vandaan in 2019-2020?
0 leerlingen
 
0 leerlingen
 
0 leerlingen
 
SBO
BAO
SO
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt naar deze school de afgelopen jaren?
School: 1,9% van de leerlingen naar deze school in 2015-2016 is afkomstig van een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,1% van de leerlingen in 2015-2016 is afkomstig van een Speciaal onderwijs school.School: 1,8% van de leerlingen naar deze school in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 12,7% van de leerlingen naar deze school in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 11,9% van de leerlingen naar deze school in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 1,9% van de leerlingen naar deze school in 2015-2016 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2015-2016 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep