Overstappers
Waar gaan de overstappers naartoe in 2018-2019?
BAO
SO
SBO
5 leerlingen
(8,9%)
0 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
Toelichting van de school
Indien een leerling naar een andere basisschool, een school voor speciaal onderwijs of naar een school voor voortgezet onderwijs vertrekt, nemen de ouders contact op met de directeur van de huidige school. De ouders/verzorgers melden aan de directeur naar welke school het kind zal gaan. De directeur neemt contact op met de nieuwe school om de overschrijving alvast aan te kondigen. De directeur schrijft het kind uit en stuurt het bewijs van uitschrijving naar de gemeente en naar de ontvangende school. Een kopie van het uitschrijfbewijs wordt in het dossier van het kind bewaard.
De directeur informeert de betreffende leerkracht ten aanzien van de overgang naar de andere school en vraagt de leerkracht het onderwijskundige rapport voor de leerling op te stellen. Het onderwijskundig rapport wordt vervolgens ook naar de nieuwe school opgestuurd. Een kopie van het onderwijskundig rapport wordt aan de ouders verstrekt en een kopie wordt in het dossier van de leerling bewaard.
Als uw kind van een andere school komt, zullen we in principe het advies van deze school volgen. Via het onderwijskundig rapport van de vorige school - en zo nodig een gesprek - zal de intern begeleider een advies voor de directeur schrijven, die een beluit tot inschrijving neemt.