Aantal leerlingen
Toelichting van de school
In het schooljaar 2020-2021 starten we met 57 leerlingen.

De prognose van een school voor basisonderwijs geeft per jaar inzicht in het te verwachten aantal leerlingen van de school of nevenvestiging waarbij rekening wordt gehouden met:
  • het voedingsgebied;
  • de bevolking in het voedingsgebied, verdeeld in relevante leeftijdsgroepen;
  • de woningvoorraad en wijzigingen daarin, inclusief een eventuele wijziging van het voedingsgebied;
  • veranderingen als gevolg van migratie, sterfte en geboorte in de leeftijdsgroepen;
  • veranderingen in de bevolking als gevolg van wijzigingen in de woningvoorraad;
  • de verdeling van de leerlingen als gevolg van de belangstelling voor de basisschool;
  • het onderwijs dat wordt gegeven.
Het 'Beleid aanmelding en toelating' kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl bij Algemeen => Profiel van de school.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen.School: 49 leerlingen.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
School: 49 leerlingen in 2019-2020.School: 49 leerlingen in 2019-2020.School: 56 leerlingen in 2018-2019.School: 56 leerlingen in 2018-2019.School: 55 leerlingen in 2017-2018.School: 55 leerlingen in 2017-2018.School: 42 leerlingen in 2016-2017.School: 42 leerlingen in 2016-2017.School: 52 leerlingen in 2015-2016.School: 52 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 214,6 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 214,6 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 214,4 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 214,4 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2015-2016.School: 49 leerlingen in 2019-2020.School: 56 leerlingen in 2018-2019.School: 55 leerlingen in 2017-2018.School: 42 leerlingen in 2016-2017.School: 52 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 214,6 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 214,4 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen in 2015-2016.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld naar leeftijd in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen van 10 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,2 leerlingen van 9 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,4 leerlingen van 8 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,6 leerlingen van 7 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,2 leerlingen van 6 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,5 leerlingen van 5 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,0 leerlingen van 4 jaar.School: 6 leerling(en) van 10 jaar.School: 4 leerling(en) van 9 jaar.School: 4 leerling(en) van 8 jaar. School: 10 leerling(en) van 7 jaar.School: 8 leerling(en) van 6 jaar.School: 9 leerling(en) van 5 jaar.School: 8 leerling(en) van 4 jaar.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 27,7 leerlingen in leerjaar 7.Vergelijkingsgroep: 27,4 leerlingen in leerjaar 6.Vergelijkingsgroep: 27,8 leerlingen in leerjaar 5.Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen in leerjaar 4.Vergelijkingsgroep: 27,4 leerlingen in leerjaar 3.Vergelijkingsgroep: 28,5 leerlingen in leerjaar 2.Vergelijkingsgroep: 22,4 leerlingen in leerjaar 1.School: 5 leerlingen in leerjaar 7.School: 4 leerlingen in leerjaar 6.School: 6 leerlingen in leerjaar 5.School: 9 leerlingen in leerjaar 4.School: 8 leerlingen in leerjaar 3.School: 9 leerlingen in leerjaar 2.School: 8 leerlingen in leerjaar 1.