Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 214,1 leerlingen.School: 49 leerlingen.
Toelichting van de school
De prognose van een school voor basisonderwijs geeft per jaar inzicht in het te verwachten aantal leerlingen van de school of nevenvestiging waarbij rekening wordt gehouden met:
  • het voedingsgebied;
  • de bevolking in het voedingsgebied, verdeeld in relevante leeftijdsgroepen;
  • de woningvoorraad en wijzigingen daarin, inclusief een eventuele wijziging van het voedingsgebied;
  • veranderingen als gevolg van migratie, sterfte en geboorte in de leeftijdsgroepen, bedoeld onder b;
  • veranderingen in de bevolking als gevolg van wijzigingen in de woningvoorraad;
  • de verdeling van de leerlingen als gevolg van de belangstelling voor de basisschool;
  • het onderwijs dat wordt gegeven.