Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen.
Het is belangrijk dat u weet wanneer en hoe u contact met ons kunt opnemen. Voor een goede samenwerking is het ook nodig dat u zelf het initiatief neemt en gewoon bij ons binnenloopt. U bent voor- en na schooltijd altijd welkom. Past het even niet, dan kunnen we een afspraak maken.