Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
samenwerken
leren
ontwikkelen
zelfstandigheid
Montessori
Wat is de missie/visie van de school?
We zijn een moderne Montessorischool waarin leren, ontwikkelen, samenwerken en het eigen leerproces centraal staat. Wij willen dat de kinderen met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vormgegeven door een enthousiast en zeer gemotiveerd schoolteam.Onze school heeft 16 klassen verdeeld over de onder-, midden- en bovenbouw. We hebben per bouw een verrijkingsklas voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en faciliteren zoveel mogelijk voor kinderen die juist meer ondersteuning behoeven. De Pinksterbloem is een basisschool waarin iedereen zich prettig, veilig en betrokken kan voelen.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Door de schoolomgeving rijk, uitnodigend en inspirerend in te richten spreken wij de intrinsieke motivatie van elk kind aan. Wij begeleiden de leerlingen bij het eigenaarschap van hun eigen leerproces waarbij zij verantwoordelijkheid dragen en waarbij de zelfstandigheid wordt bevorderd. Dit gebeurt door het stellen van individuele doelen langs de leerlijn in het portfolio en door zelf werk te plannen binnen de gestelde kaders. Door zelfreflectie en feedback leren de leerlingen zichzelf en hun omgeving kennen en leren daarop kritisch te anticiperen. Het bespreken van het resultaat van het werk zorgt ervoor dat leerlingen resultaatgericht werken.   Het team heeft verschillende drijfveren, talenten en ontwikkelpunten. Wij bouwen onze talenten verder uit en verdiepen ons in vernieuwingen die bijdragen aan de individuele expertise en de schoolontwikkeling. Wij hebben een professioneel team en kijken altijd kritisch naar ons onderwijs en hebben een professionele cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.   We leren van en met elkaar door bij elkaar te kijken, samen lessen te ontwerpen en te reflecteren op ons handelen. Wij hebben een collectieve ambitie: onze kwaliteiten herkennen, ontwikkelen en benutten in een lerende organisatie. Kinderen op de 4e Montessorischool De Pinksterbloem krijgen onderwijs passend bij hun individuele leerproces. 
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?