Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Van bijna alle adviezen die we gegeven hebben voor het voortgezet onderwijs, hebben de kinderen het onderwijs gevolgd dat is geadviseerd of ze volgen dit onderwijs nog steeds. Dit betekent dat de adviezen die we geven, doorgaans aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling van het kind. De kwaliteit van een school valt niet alleen af te lezen aan de resultaten van bijvoorbeeld een CITO-toets.
Ieder jaar hebben we te maken met andere leerlingen en in het kader van ‘Weer Samen Naar School’ krijgen wij meer ‘zorgleerlingen’.
Hieronder een overzicht van de resultaten van de Cito Eindtoets. Het gaat hier om de totaalscore van onze kinderen afgezet tegen de totaalscore van alle deelnemende scholen. Overzicht Cito Eindtoets resultaten van de afgelopen drie jaar:
Landelijk gemiddelde / onze score (ongecorrigeerd)
2014-2015 542,3 / 534,8
2015-2016 537 / 534,5
2016-2017 539,6 / 535,1  
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?