Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Als een groepsleerkracht afwezig is, bijvoorbeeld bij ziekte, zorgt de school er inprincipe voor, dat er in de groep van de afwezige collega een vervanging wordt geregeld, zodat het onderwijsleerproces gewoon doorgang kan vinden. Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan, waarin preciesomschreven is, welke stappen een school kan en moet zetten om alsnog vervangingvoor de zieke te kunnen regelen. In principe worden geen kinderen naar huis gestuurd. Maar mocht al het mogelijke gedaan zijn en er kan toch geen vervanging geregeld worden, dan is er volgens de richtlijnen van de inspectie een stappenplan afgesproken, waarbinnen nooit de eerste schooldag van de ziekte, maar na vooraankondiging op de tweede dag een klas noodgedwongen naar huis kan worden gestuurd. Hopelijk zal het nooit nodig zijn. Ter inzage is voor belangstellenden het stappenplan bij de directie beschikbaar.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.