Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De tussenresultaten worden o.a. gemeten met methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen (Cito). Daarnaast kijken we goed naar kinderen tijdens het leerproces.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?