Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De tussenresultaten worden o.a. gemeten met methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen (Cito). Daarnaast kijken we goed naar kinderen tijdens het leerproces.