Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Toelichting bij dit onderwerp
De groepen 1 tot en met 8 krijgen in 2017 2018 qua omvang als volgt onderwijs:     
Groep 1 en 2      819 uren        
Groep 3 en 4      952 uren        
Groep 5 t/m 8      1003,50 uren  
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
Toelichting bij dit onderwerp
De groepen 1 tot en met 8 krijgen in 2017 2018 qua omvang als volgt onderwijs:    
Groep 1 en 2      819 uren      
Groep 3 en 4      952 uren      
Groep 5 t/m 8      1003,50 uren  
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Toelichting bij dit onderwerp
Al onze leerlingen kunnen gebruik maken van de schoolbibliotheek.
De leerlingen uit de groepen 1-2 maken gebruik van het speellokaal.