Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Vertrouwen
Betrokkenheid
Eigenheid
Kwaliteit
Missie en visie
Missie
Onze school is een school die kwalitatief goed onderwijs biedt dat voldoet aan de Wet Primair Onderwijs vanuit de overtuiging dat kinderen een intrinsieke behoefte hebben zich breed te ontwikkelen. Aan de Roer is naast een leerinstituut ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen die zij nodig hebben om op hun weg naar volwassenheid passende doelen te bereiken. Dit draagt zij uit door invulling te geven aan vier kernwaarden:
Vertrouwen
Betrokkenheid
Eigenheid 
Kwaliteit
Visie OBS Aan de Roer
*Het kind met zijn basisbehoeften staat centraal.
*Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs.
*Kinderen opvoeden gebeurt binnen een sociaal kader. 
*Ons onderwijs speelt zich af in een voor alle betrokkenen veilige omgeving.
*Wij staan voor een permanente ontwikkeling, verbetering en innovatie van het onderwijsleerproces en maken gebruik van nieuwe media.        
*Wij bieden ruimte voor professionalisering, de lokale schoolomgeving en aan partners.