Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Rots en watertraining
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: Scol

Toelichting van de school
Leerlingen in de bovenbouw vullen twee keer per jaar zelf een digitale vragenlijst (Scol) in. Deze voldoet als wettelijk verplichte monitor.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. C. Maessen
Mevr. M. de Waard
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?