Leerlingtevredenheid
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,1School: gemiddeld cijfer is 8,0
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 26 juni 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 130 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 124
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Medio april wordt de leerling tevredenheid wat betreft sociale en fysieke veiligheid gepeild middels de SCOL vragenlijst. Eind april worden de uitslagen gepubliceerd op deze site.
Wat is de SCOL?
De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Het meetinstrument SCOL is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de kwaliteitseisen die de Onderwijsinspectie stelt.