Voedingsgebied
Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2019-2020?
Gemeente top 3
Voedingsgebied
Roermond
96,1%
Roerdalen
2%
Maasgouw
1,1%
Toelichting van de school
OBS Aan de Roer is een grote school (357 leerlingen), gelegen in de wijk Hammerveld te Roermond. De stad Roermond maakt een actieve indruk en er is veel aandacht voor cultuur. Het leerlingenaantal laat vanaf 2009 een lichte stijging zien, de verwachting is ook dat het leerlingaantal de komende jaren blijft stijgen. De leerling populatie bestaat voor ongeveer 90% uit leerlingen met een autochtone achtergrond. Er zijn 10 nationaliteiten te onderscheiden. Het opleidingsniveau van de ouders is over het algemeen hoog.