Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
We waarderen het als ouders zich samen met de school willen inzetten. Activiteiten zijn o.a. werkgroepen feesten, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en hand- en spandiensten bij extra activiteiten.