Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Het zorgondersteuningsprofiel betreft een document waarin duidelijk omschreven staat wat de huidige stand van zaken is binnen de heersende zorgstructuur op basisschool Lambertus en welke gewenste stappen er in de nabije toekomst gemaakt zullen worden om ervoor te zorgen dat basisschool Lambertus een brede zorgschool kan worden. Dit alles ten behoeve van het bevorderen van de communicatie met de ouders over de basisondersteuning die de school kan bieden en het betreffende ontwikkelbeleid van de school.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
-
Leescoördinator
-
Rekencoördinator
-
School Video Interactie Begeleider
-