Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Het zorgondersteuningsprofiel betreft een document waarin duidelijk omschreven staat wat de huidige stand van zaken is binnen de heersende zorgstructuur op basisschool Lambertus en welke gewenste stappen er in de nabije toekomst gemaakt zullen worden om ervoor te zorgen dat basisschool Lambertus een brede zorgschool kan worden. Dit alles ten behoeve van het bevorderen van de communicatie met de ouders over de basisondersteuning die de school kan bieden en het betreffende ontwikkelbeleid van de school.