Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Data gebruiken omdat het moet? Nee, op onze school gebruiken wij data, omdat uit onderzoek blijkt dat het ertoe doet. De leerkracht heeft data nodig om hoogstaand onderwijs te kunnen geven. Op onze school bestaat de meting van de tussenresultaten uit: resultaten methode gebonden toetsen, eigen lesobservaties en Cito toetsen. De Citotoetsen worden elk schooljaar in januari/februari en mei/juni klassikaal (m.b.v. chromebooks) afgenomen. De leerkracht maakt in samenwerking met zijn/haar collega's, waaronder de intern begeleider een analyse van de toetsen, waarna de gegevens op grond van de beschikbare informatie (uit data en reflectie op het (eigen) leerkrachthandelen) worden geïnterpreteerd. Daarbij wordt de cyclus Data-Duiden-Doelen-Doen gebruikt. Deze gegevens worden in teamverband besproken, waarna in samenwerking met de leerlingen en ouders (nieuwe) leerdoelen worden geformuleerd en lesactiviteiten worden gekozen. In ons ondersteuningsplan staat ons denken en doen op dit punt beschreven.