Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Veiligheid
Ontwikkeling
Samen
Plezier
Betrokkenheid
Missie en visie
Onze missie luidt: ‘Leren is leven, leven is leren
Basisschool Lambertus is een school waar alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom zijn. Een plek waar kinderen met plezier naar toe komen. Waar zij zich naar vermogen kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig, verantwoordelijk en gelukkig persoon en met de kennis en vaardigheden die zij op onze school hebben opgedaan naar verwachting doorstromen naar een voor hen passende vorm van vervolgonderwijs. Waar leerkrachten vanuit passie en betrokkenheid zich samen verantwoordelijk voelen om voor elk kind dagelijks het verschil te willen maken en kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden, oog hebbende voor de kwaliteiten die ieder kind heeft.Wij willen een school zijn die nauw samenwerkt met ouders, kinderopvang, zorg en welzijn, omdat het leren 'voor het leven' hand in hand gaat. Dit alles in een inspirerende en veilige omgeving van 'De Vreedzame School'.