Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Naast het strikt hanteren van ons pestprotocol (zie de bijlage), werken we volgens de basisprincipes van De Vreedzame School. 
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
Ons schoolklimaat wordt m.b.v. de volgende instrumenten en/of protocollen getoetst en gewaarborgd:
- Viseon: instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen
- Veiligheidsplan Swalmer scholen
- Inzetten van het pestprotocol
- Het werken vanuit de kernwaarden en uitgangspunten van De Vreedzame School
- Veiligheidsbeleid De Vreedzame School
- Jaarlijks afname enquetetool Vensters
- Tweejaarlijks afnemen van het tevredenheidonderzoek door B&T (onder leerlingen, ouders en personeel)
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Dhr./Mevr. Francheska Bouts
Dhr./Mevr. Francheska Bouts
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?