Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Het team is blij met de hoeveelheid ouders die tijd en moeite hebben genomen de enquête in te vullen. Dit is het bewijs dat Lambertus een positieve schoolontwikkeling door maakt!
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 7,2
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal ouders\verzorgers: 238 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 100
Bron: Vensters