Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
  • De school werkt nauw samen met kinderopvang Leef Kind.
  • De kinderen die van de peuterspeelzaal of van de kinderopvang naar de basisschool gaan worden 'warm' overgedragen. Dit betekent dat er een goed mondeling en schriftelijk contact is tussen de professionals als een kind vier jaar wordt en de overstap gaat maken.
  • De kinderen met een VVE-indicatie krijgen een uitgebreider taalaanbod. De ouders van deze kinderen worden uitgenodigd om zes keer per jaar deel te nemen aan de ouderochtenden. Op deze ochtend vertelt de pedagogisch medewerker of leerkracht aan de ouders met welke thema's de kinderen werken en hoe de ouders thuis met hen kunnen oefenen en ondersteunen.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Namelijk:
  • Leef Kind
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Doe meer met Bas