Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 
Toelichting van de school
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
  • De school werkt nauw samen met kinderopvang Leef Kind.
  • De kinderen die van de peuterspeelzaal of van de kinderopvang naar de basisschool gaan worden 'warm' overgedragen. Dit betekent dat er een goed mondeling en schriftelijk contact is tussen de professionals als een kind vier jaar wordt en de overstap gaat maken.
  • De kinderen met een VVE-indicatie krijgen een uitgebreider taalaanbod. De ouders van deze kinderen worden uitgenodigd om zes keer per jaar deel te nemen aan de ouderochtenden. Op deze ochtend vertelt de pedagogisch medewerker of leerkracht aan de ouders met welke thema's de kinderen werken en hoe de ouders thuis met hen kunnen oefenen en ondersteunen.