Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Vanaf het schooljaar 2016-2017 hebben we gekozen voor de afname van de Eindtoets Route 8.
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 185,8School: 185,8School: 204,8School: 204,8School: 214,7School: 185,8School: 204,8Inspectie-ondergrens: 203,3Inspectie-ondergrens: 203,9Inspectie-ondergrens: 200,2
 
School: 533,2School: 533,2School: 532,5School: 532,5School: 533,2School: 532,5Inspectie-ondergrens: 534,0Inspectie-ondergrens: 534,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0-100% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
38
23
21
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
5 %
5 %
6 %
Score
Score
Score
214,7
36 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
204,8
21 meetellende toetsscores
ROUTE 8
De school geeft aan dat er een aantal leerlingen (<5) is met een aangepast eindniveau. Deze leerlingen zijn niet meegeteld in de gemiddelde score.
185,8
21 meetellende toetsscores
ROUTE 8