Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
School: 185,8School: 185,8School: 204,8School: 204,8School: 214,7School: 185,8School: 204,8Inspectie-ondergrens: 203,3Inspectie-ondergrens: 203,9Inspectie-ondergrens: 200,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Vanaf het schooljaar 2016-2017 hebben we gekozen voor de afname van de Eindtoets Route 8.