Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
Het meest recente inspectiebezoek op basisschool Lambertus heeft plaatsgevonden op 15 september en 6 oktober 2016. Het betreffende inspectierapport is vervolgens definitief vastgesteld op 22 november 2016. In de bijlage kunt u het inspectierapport van basisschool Lambertus openen.