Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 213,8 leerlingen.School: 157 leerlingen.
Toelichting van de school
Op 1 oktober 2019 betreft het leerlingenaantal op basisschool Lambertus ruim 163 kinderen. Kijkend naar de huidige prognoses stijgt het aantal leerlingen de komende jaren licht.