Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 214,1 leerlingen.School: 169 leerlingen.
Toelichting van de school
Op 1 oktober 2019 betreft het leerlingenaantal op basisschool Lambertus ruim 163 kinderen. Kijkend naar de huidige prognoses stijgt het aantal leerlingen de komende jaren licht.