Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Goede contacten met ouders vinden wij essentieel. Onderwijsontwikkeling zonder de input van de zienswijze van ouders is voor ons ondenkbaar. School en ouders streven immers dezelfde doelen na: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Wij zien ouders als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden en voor de ouders is het van belang dat zij zowel goed over de ontwikkeling van hun kind geïnformeerd worden.