Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De eindresultaten liggen, gelet op de samenstelling van de leerlingenpopulatie, in 2010, 2011 en2012 significant boven het te verwachten niveau. De eindresultaten zijn dan ook als goed beoordeeld. Relatief veel leerlingen van de school hebben een leerlingengewicht en starten met een taalachterstand. De resultaten van 2012 liggen op het landelijk gemiddelde van scholen zonder gewogen leerlingen. Op dat resultaat zijn wij als school dan ook trots. Ook de sociale competenties van de groep 8 leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 534,7School: 534,7School: 538,6School: 538,6School: 538,5School: 538,5School: 537,9School: 537,9School: 545,0School: 545,0School: 534,7School: 538,6School: 538,5School: 537,9School: 545,0Inspectie-ondergrens: 533,4Inspectie-ondergrens: 532,9Inspectie-ondergrens: 532,8Inspectie-ondergrens: 532,4Inspectie-ondergrens: 532,3
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 12% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
12
18
22
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
16 %
15 %
12 %
Score
Score
Score
538,5
12 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
538,6
16 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
534,7
22 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets