Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:30
12:15
 
12:45
15:00
 
-
De pauzes voor onder- en bovenbouw variëren
Dinsdag
-
 
08:30
12:15
 
12:45
15:00
 
-
 
Woensdag
-
 
08:30
12:30
 
-
-
 
-
 
Donderdag
-
 
08:30
12:15
 
12:45
15:00
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:30
12:30
 
-
-
 
-
 
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Continurooster
korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoorns model
woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
-
-
-
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
In het schoolgebouw
Nee
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Nee
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
14-10-2019
25-10-2019
studiedag team
06-12-2019
 
Kerstvakantie
23-12-2019
03-01-2020
Voorjaarsvakantie
17-02-2020
28-03-2020
Paasmaandag
13-04-2020
 
Meivakantie
27-04-2020
08-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020
22-05-2020
Pinkstervakantie
01-06-2020
05-06-2020
studiedagen team
09-07-2020
10-07-2020
Zomervakantie
13-07-2020
21-08-2020
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
taalklas
dinsdag en woensdag
Gymnastiek
1/2a
maandag
Gymnastiek
1/2b
maandag
Gymnastiek
3
maandag en vrijdag
Gymnastiek
4
maandag en dinsdag
Gymnastiek
5
dinsdag en vrijdag
Gymnastiek
6
dinsdag en woensdag
Gymnastiek
5/6s
woensdag en donderdag
Gymnastiek
7a
dinsdag en vrijdag
Gymnastiek
7b
dinsdag en vrijdag
Gymnastiek
8a
maandag en donderdag
Gymnastiek
8b
maandag en donderdag
Toelichting bij dit onderwerp
Alle groepen krijgen een les per week van onze vakleerkracht terwijl de andere les wordt verzorgd door de groepsleerkracht. Indien de groepsleerkracht niet bevoegd is voor het verzorgen van deze les, neemt een collega deze les van de groepsleerkracht over.
De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen dagelijks gebruik maken van de speelmogelijkheden in de speelzaal en ontvangen bovendien nog een les per week van de vakleerkracht.
De groepen 3 t/m 8 nemen deel aan het (zwem)traject Swim 2 play.