Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Vanuit onze missie: “Kleurrijk samen werken aan talenten” is ieder kind voor ons uniek met zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Ieder kind moet op onze school binnen die mogelijkheden en kwaliteiten kunnen leren. In een goede sfeer willen wij de kinderen begeleiden in hun cognitieve ontwikkeling, in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en in hun lichamelijke ontwikkeling. Belangrijk voor ons is: De omgang tussen leerkrachten en leerling en tussen de leerlingen onderling. We zien een goede relatie tussen leerkrachten en ouders als basis voor goede samenwerking.
De taalklas voor nieuwkomers in Nederland is toegankelijk voor leerlingen van 7 tot en met 12 jaar. Deze leerlingen wonen in Roermond en omgeving. Busvervoer kan geregeld worden in samenwerking met de Gemeente Roermond of de Gemeente Roerdalen.