Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Tussentijdse resultaten worden op micro,  meso en macro niveau bekeken in de HGW cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.
De tussentijdse resultaten worden besproken tussen leerkracht, ouders en leerling. 
Leerkrachten bespreken de groeps- en leerlingresultaten met de Intern Begeleider.
Intern Begeleiders maken een schoolzelfevaluatie. Deze wordt besproken met de directeur. Dit is één van de onderleggers voor het schooljaarplan.
Samen met het team worden n.a.v. de schoolzelfevaluatie nieuwe doelen per vakgebied vastgesteld.