Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Kleurrijk
Talenten
Samenwerken
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Een  van de belangrijkste onderwerpen die uit het nadenken over visie is voortgekomen is voor ons de  sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Negen jaar geleden zijn we gestart met het programma “De Vreedzame school”. Het is nu de filosofie achter ons pedagogisch handelen. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.
De school voldoet met dit programma aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie. We hanteren met ingang van schooljaar 2020-2021 de methode Hart & Ziel om het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen te volgen.