Onderwijstijd
Toelichting van de school
De school biedt voor de leerlingen van de groepen 5-6-7-8 een Onderwijstijd-verlenging aan. Dit gebeurt op vrijwillige basis en bevat de onderdelen:
  • Virtual reality, het creëren van een eigen VR-omgeving
  • Programmeren
  • Kookles
  • Gitaarles
  • Keyboardles
  • Schilderen
  • Sport en bewegen
Deelname is gratis. De organisatie is in handen van school in nauwe samenwerking met ketenpartners. 
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
7 uur
  
6 uur
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
4 u 30 min
  
5 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 30 min
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
    
1 u 30 min
  
3 uur
  
3 uur
  
4 uur
  
4 uur
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 30 min
  
2 uur
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
             
30 min
  
30 min
 
 
Soc.emot.redzaamheid
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
1 u 30 min
  
1 uur
  
30 min
       
 
verkeer
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
30 min
  
30 min
  
1 uur
  
1 uur
  
30 min
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
taalactiviteiten
 
  
 
 
8 uur
  
8 uur
 
 
voorlezen
 
  
 
 
2 uur
  
2 uur
 
 
rekenen en wiskunde
 
  
 
 
4 uur
  
4 uur
 
 
sociale redzaamheid
 
  
 
 
3 uur
  
3 uur
 
 
expressie activiteiten
 
  
 
 
5 uur
  
5 uur
 
 
voorbereidend schrijven
 
  
 
 
1 uur
  
1 uur
 
 
zintuiglijke en lichamelijke oefening
 
  
 
 
3 uur
  
3 uur
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Gymlokaal
Computerlokaal
Muzieklokaal
Taalklas
Logopedie inpandig, spreekuur CJG
Wel.Kom taalles
Rolstoel toegankelijk, lift