Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Onze slogan is Kleurrijk
Samen Werken aan talenten
Wij zijn een Vreedzame School
Samenwerking ketenpartners
Ouderbetrokkenheid 3.0
Missie en visie
Kleurrijk Samen Werken aan Talenten.
Deze slogan geldt niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor ons team.
Met de grote diversiteit van kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond ( 50 verschillende nationaliteiten !) hebben wij al vele jaren een goede naam opgebouwd in de regio. De resultaten worden door de inspectie al jaren gewaardeerd boven het landelijk gemiddelde. We zijn trots op onze leerlingen en op de resultaten die we samen behalen.
Sinds 2009 zijn wij een Vreedzame school; dit betekent dat we met een goed programma kinderen een stem willen geven. En hen actief aan willen spreken op hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving. Heldere afspraken zorgen ervoor dat we kunnen werken in een warm en veilig pedagogisch klimaat. We besteden veel aandacht aan de ouderbetrokkenheid, o.a. door de jaarlijkse huisbezoeken in september. We weten dat wanneer ouders en school de krachten bundelen, op basis van wederzijds respect, er een toegevoegde waarde ontstaat in het belang van de leerlingen.
De Zonnewijzer werkt veel samen met externe instanties om zodoende een optimaal rendement te behalen in het belang van onze leerlingen.