Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
Vanaf schooljaar 2020-2021 beschikt de school over een gecertificeerde Mediacoach.
Deze coördineert Mediawijsheid programma's / projecten. En zorgt voor infomatievoorziening binnen het team.
Hij wordt jaarlijks bijgeschoold binnen thema's als:
  • informatievaardigheden (nepnieuws, etc)
  • privacy;
  • online pesten (o.a. sexting, etc);
  • social media.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Het programma van de Vreedzame School wordt in alle groepen gevolgd en werkt naar volle tevredenheid preventief tegen pesten.
Op Bs de Zonnewijzer gebruiken we liever de term respect coördinator i.p.v. anti-pest coördinator. 
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
In schooljaar 2016-2017 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij ouders en leerlingen door Van Beekveld en Terpstra. In schooljaar 2017-2018 is er een tevredenheidsonderzoek bij leerlingen afgenomen middels de enquêtetool van Vensters. 
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Dhr. Smeets (roysmeets@swalmenroer.nl)
Mevr. Bellemakers (joycebellemakers@swalmenroer.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?