Schoolklimaat en veiligheid
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Toelichting van de school
Vanaf schooljaar 2020-2021 beschikt de school over een gecertificeerde Mediacoach.
Deze coördineert Mediawijsheid programma's / projecten. En zorgt voor infomatievoorziening binnen het team.
Hij wordt jaarlijks bijgeschoold binnen thema's als:
  • informatievaardigheden (nepnieuws, etc)
  • privacy;
  • online pesten (o.a. sexting, etc);
  • social media.