Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Namelijk:
  • SKR De Wijsneuzen
  • SKR De Zonnewijzer
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Peuterplein/Kleuterplein
Startblokken/Basisontwikkeling
Aanvullende progamma’s
VVE-Thuis
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Vanaf 1 januari 2019 is het aanbod voor de 2 en 3 jarige leerlingen overgedragen aan de SKR (Stichting Kinder opvang Roermond). Dit betekent dat we samenwerken met 2 verschillende locaties van kinderopvang, echter wel onder de naam van een organisatie voor onderwijs en een organisatie van Kinderopvang.
Er is een goede overdracht geweest en de samenwerking verloopt goed op basis van collegialiteit en wederzijds respect. Er zijn heldere afspraken over het gebruik van het gebouw en de middelen en ook op het gebied van inhoudelijke samenwerking (afstemming thema's, overdracht en gebruik van thema's) werken we samen aan een doorgaande lijn.