Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Schooljaar 2013-2014 hebben drie leerlingen de eindtoets niet gemaakt. Twee hiervan waren korter dan 4 jaar in Nederland, de andere leerling is uitgestroomd naar het Praktijkonderwijs (VSO).
Schooljaar 2014-2015 heeft een leerling de eindtoets niet gemaakt; leerling is uitgestroomd naar het VSO.
Schooljaren 2015-2016, 2016 -2017 en 2017 - 2018 hebben alle leerlingen ingeschreven in groep 8 de eindtoets gemaakt. 
Schooljaar 2018-2019 heeft 1 leerling de eindtoets niet gemaakt i.v.m. uitzonderlijke privé omstandigheden.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 538,7School: 538,7School: 537,3School: 537,3School: 533,0School: 533,0School: 533,4School: 533,4School: 537,9School: 537,9School: 538,7School: 537,3School: 533,0School: 533,4School: 537,9Inspectie-ondergrens: 529,4Inspectie-ondergrens: 529,0Inspectie-ondergrens: 529,0Inspectie-ondergrens: 528,9Inspectie-ondergrens: 528,8
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 38% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
22
33
27
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
41 %
41 %
38 %
Score
Score
Score
533,0
22 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
537,3
30 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
538,7
24 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets