Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 538,7School: 538,7School: 537,3School: 537,3School: 533,0School: 533,0School: 533,4School: 533,4School: 537,9School: 537,9School: 538,7School: 537,3School: 533,0School: 533,4School: 537,9Inspectie-ondergrens: 529,4Inspectie-ondergrens: 529,0Inspectie-ondergrens: 529,0Inspectie-ondergrens: 528,9Inspectie-ondergrens: 528,8
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Schooljaar 2013-2014 hebben drie leerlingen de eindtoets niet gemaakt. Twee hiervan waren korter dan 4 jaar in Nederland, de andere leerling is uitgestroomd naar het Praktijkonderwijs (VSO).
Schooljaar 2014-2015 heeft een leerling de eindtoets niet gemaakt; leerling is uitgestroomd naar het VSO.
Schooljaren 2015-2016, 2016 -2017 en 2017 - 2018 hebben alle leerlingen ingeschreven in groep 8 de eindtoets gemaakt. 
Schooljaar 2018-2019 heeft 1 leerling de eindtoets niet gemaakt i.v.m. uitzonderlijke privé omstandigheden.