Waardering Inspectie
Toelichting van de school
De inspectie heeft BS de Zonnewijzer op 31 januari en 2 februari 2017 bezocht. Ze is enthousiast over de samenwerking met de ketenpartners. Het team van de Zonnewijzer zorgt voor een warm, geborgen en veilig pedagogisch klimaat. Er is sprake van een doordacht zorgbeleidsplan. De eind opbrengsten Rekenen en Nederlandse Taal zijn elk jaar boven verwachting.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?