Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
De inspectie heeft bs de Zonnewijzer op 31 januari en 2 februari 2017 bezocht. Ze is enthousiast over de samenwerking met de ketenpartners. Het team van de Zonnewijzer zorgt voor een warm, geborgen en veilig pedagogisch klimaat. Er is sprake van een doordacht zorgbeleidsplan. De eind opbrengsten Rekenen en Nederlandse Taal zijn elk jaar boven verwachting.
In november 2019 heeft de inspectie een thema-onderzoek uitgevoerd met als onderwerp 'Burgerschapsonderwijs en en het omgaan met verschil in morele opvattingen.'
De inspectie gaf aan dat de invulling die de school geeft aan dit onderwerp niet in strijd is met de basiswaarden van de democratische samenleving. Integendeel de basiswaarden vormen het hart van de school.