Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,1 leerlingen.School: 243 leerlingen.
Toelichting van de school
Het leerlingenaantal loopt geleidelijk iets terug. Prognoses blijven moeilijk, omdat er altijd een onverwachte instroom is, mede door de taalklas voor nieuwkomers die een regiofunctie vervult.